Vìjíøovité sluneèníky

 

 

Pøenosná ochrana proti slunci pro volný èas, na cesty, pro sport, dùm a zahradu. • naprosto snadné umístìní
 • malé a skladné
 • lze je sklopit jednoduše a rychle

 • plynule nastavitelná teleskopická trubka 50 až 90 cm
 • výškovì nastavitelný kloub
 • svislé a vodorovné vyrovnání až 360 stupòù
 • sklápìcí do všech smìrù podle postavení slunce
 • je možné je plynule rozvinout
 • stabilita i pøi zvedajícím se vìtru

 • hmotnost cca 800 g
 • rozmìry pøi umístìní 140 x 70 cm
 • rozmìry pøi sklopení 70 x 8 cm
 • potah: polyester
 • pìt tyèí ze skelných vláken
 • hliníkový podstavec
 • je možné je zarazit špicí do písku nebo trávy
 • praktická taška na nošení s pøestavitelným øemenem pøes rameno
 • v barvách žlutá, modrá a èervená


Pøehled možností použití


 • použitelné na lodích
 • upevnìní na zábradlí, stojanu kormidla, záïovém nebo pøíïovém koši
 • k pohledu na další obrázky prosím kliknìte na logo Holly:
 • použitelné na zahradì nebo v parku
 • upevnìní na stolech, židlích nebo lavièkách
 • k pohledu na další obrázky prosím kliknìte na logo Holly:
 • upevnìní na lehátkách
 • k pohledu na další obrázky prosím kliknìte na logo Holly:
 • upevnìní na batozích a koèárcích
 • k pohledu na další obrázky prosím kliknìte na logo Holly: • upevnìní na kole
 • k pohledu na další obrázky prosím kliknìte na logo Holly:
 • použitelné v kanceláøi
 • upevnìní na psacím stole
 • k pohledu na další obrázky prosím kliknìte na logo Holly:ceny na poptávku podle provedení
možnost nákupu pro tuzemsko a zahranièí podle poptávky.